mkt Moderne Kunststoff-Technik - Gebrüder Eschbach GmbH

ME 9344 MKT-48 CORODONA

ME 9344 MKT-48   CORODONA

Matériau   ABS

Adapté au panneau   SCHATTDECOR 54165-L 181565

	ALPHA-TAPE® DEKORVERBUND/DESIGN ALLIANCE Schattdecor CORDONA
Q U I C K L I N K S
ALPHA-TAPE® ABS   |   ALPHA-TAPE® PP   |   ALPHA-TAPE ZÉRO®   |   MULTILAYER – PROCÉDÉ EN SANDWICH   |   CHANT D´APPUI   |   ALPHA-TAPE® EXCELLENT GLOSS   |   ALPHA-TAPE® EXCELLENT MATT   |   ALPHA-TAPE® EXCELLENT EFFECT   |   ALPHA-TAPE® SOFT MATT 3   |   ALPHA-TAPE® GLOSS 90   |   ALPHA-TAPE® NATURAL EFFECT   |   ALPHA-TAPE® METALLICA   |   ALPHA-TAPE® METALLICA LIGHT   |   ALPHA-TAPE® METAL EFFECT   |   ALPHA-TAPE® FLEXIBLE   |   GAMME EN STOCK
Moderne Kunststoff-Technik Gebrüder Eschbach GmbH, Herrenhöfer Landstraße 2, 99885 Ohrdruf, Allemagne


MKT France S.A.S.
13 Rue de Bréhany, 44350 Guérande, France
Tél +33 (0)2 40 17 04 23  |  Télécopieur +33 (0)2 40 17 04 23

Moderne Kunststoff-Technik   |   Gebrüder Eschbach GmbH
Herrenhöfer Landstraße 2, DE-99885 Ohrdruf, Allemagne
Tél +49-3624 - 36923    |  Télécopieur +49-3624 - 313708